katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

ABC Czytelnika

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO BIBLIOTEKI ?

 • Należy mieć przy sobie  dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i nr Pesel (w przypadku dzieci – Pesel dziecka i dowód tożsamości opiekuna).
 • Na miejscu wypełnia się kartę zapisu, i podaje: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status „zawodowy” (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt, bezrobotny), tel. kontaktowy. DANE CZYTELNIKA NIE SĄ UDOSTĘPNIANE OSOBOM POSTRONNYM, SĄ WYKORZYSTYWANE TYLKO DO CELÓW STATYSTYCZNYCH.
 • Czytelnik własnym podpisem zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 • Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z opiekunem.
 •  W bibliotece działa wypożyczalnia komputerowa. Zapisanie się do jednej z bibliotek w gminie Osiek Mały upoważnia do korzystania ze wszystkich trzech bibliotek: W Osieku Małym, Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich, których katalogi są ze sobą połączone. Po wejściu w zakładkę „katalog”. zapisany czytelnik może zalogować się na swoje konto. Od roku 2017 można zamawiać i rezerwować książki on-line.

A GDY JUŻ SIĘ ZAPISZESZ:

 •  W jakich godzinach czynna jest biblioteka?

Poniedziałek,  środa, czwartek, piątek 9-18, wtorek i sobota 9-14

 • Jak sprawdzić czy interesująca mnie książka znajduje się w bibliotece?   Telefonicznie (63 27 17 268, Filia Osiek Wielki 63 27 17 221, Filia Dęby 63 222 48 85) lub w KATALOGU ON-LINE.
 • Czy mogę zarezerwować książkę, jeśli akurat jest wypożyczona?   Można to zrobić on-line, logując się na swoje konto. Należy wejść w zakładkę „katalog” gdzie znajdują się dalsze instrukcje); Druga możliwość:  osobiście lub telefonicznie. Należy pamiętać o pozostawieniu bibliotekarzowi swojego nr. tel. Bibliotekarz poinformuje o możliwości odbioru książki telefonicznie.
 •  Ile książek mogę wypożyczyć jednorazowo?  Jednorazowo można wypożyczyć 10 dowolnych książek.
 •  Po jakim czasie muszę zwrócić książki do biblioteki?  Okres wypożyczenia książki wynosi 1 miesiąc , lektury – dwa miesiące, płyty DVD oraz czasopisma – dwa tygodnie.
 •  Czy mogę przedłużyć okres wypożyczenia książki?  Tak – każde wypożyczenie można przedłużyć o dwa tygodnie, pod warunkiem że na daną pozycję nie zapisał się inny czytelnik. Możliości są dwie: on-line, logując się na swoje konto, oraz osobiście lub telefonicznie.
 • Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu książki? Czytelnikom nieprzestrzegającym terminu zwrotu książek grożą kary finansowe naliczane po upływie 30 dni od przekroczenia terminu zwrotu (0,05 zł za każdy kolejny dzień od każdego przetrzymanego woluminu.  Bardzo prosimy o terminowe zwracanie książek!
 • Zgubiłem książkę z biblioteki, co mam zrobić? Nie czekaj, zgłoś ten fakt bibliotekarzowi w wypożyczalni, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Najczęściej książkę można odkupić lub przynieść na zamianę inną o takiej samej wartości. Nie lekceważ faktu zagubienia książki. Żebyś Ty, drogi Czytelniku,  mógł za darmo wypożyczać książki, biblioteka musiała najpierw ponieść niemałe koszty ich zakupu.
 • Czy muszę być zapisany do biblioteki by skorzystać w Czytelni z księgozbioru podręcznego lub komputera (Internet, Open Office)? Nie, przed skorzystaniem z czytelni lub komputera należy tylko wpisać się na listę odwiedzin wyłożoną w bibliotece, ale bibliotekarz ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości, w celu weryfikacji, czy dana osoba nie jest dłużnikiem biblioteki.
 • Czy mogę wydrukować wyniki moich poszukiwań w Internecie lub dokumenty przyniesione na moim pendrivie?  Tak. (Wszystkie usługi informatyczne/komputerowe są opisane niżej.)
 •  Czy mogę zwrócić książkę z księgozbioru Filii w Bibliotece Głównej  – do Osieka Małego.  Każda biblioteka to oddzielny zbiór książek, dlatego prosimy oddawać je do tej biblioteki, z której zostały wypożyczone. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach (choroba, brak możliwości dojazdu przez osoby starsze) bibliotekarz może wyświadczyć uprzejmość czytelnikowi i pozwolić na oddanie książek do innej biblioteki, niż ta, z której zostały wypożyczone. (wówczas bibliotekarz sam zobowiązuje sie do przewiezienia książek do właściwej biblioteki)

KOMPUTER I USŁUGI INFORMATYCZNE

 • Użytkownik może korzystać:z internetu, z programów komputerowych (Excel, Word, Publisher, Power Point)(bezpłatnie)
 • W bibliotece wolno: kserować, drukować  i  skanować dokumenty (odpłatnie wg. ustalonego cennika) . Nie drukujemy książek i podręczników!
 • Powyższe usługi komputerowe udostępniamy we wszystkich trzech bibliotekach.

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE:

CZYTELNIKU! Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych! 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym z siedzibą w Osieku Małym, ul. Główna 6;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Pukaczewski, email: pukaczewski@hotmail.com
 1. A) Podanie danych osobowych w celu zapisu do Biblioteki jest dobrowolne i jest jednoczesną zgodą na ich przetwarzanie, ponieważ jest niezbędna do zarejestrowania i obsługi czytelnika, jest warunkiem zawartej umowy i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezapisanie do biblioteki i brak możliwości korzystania z usług biblioteki.

B) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art.6 ust. 1, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;  ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej

 1. A) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolna.

B) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością Biblioteki (promocja działalności Biblioteki drogą mailową, telefoniczną, pocztą tradycyjną, publikacja wizerunku na stronie internetowej biblioteki, w serwisie FB) na podstawie wyrażonej na piśmie zgody oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody w celach promocyjnych, na stronie internetowej biblioteki oraz w serwisie FB będą przechowywane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępnianie osobom nieupoważnionym.