katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

Deklaracja dostępności dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekaosiekmaly.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Małym
 • powiększanie/pomniejszanie czcionki dla całego szablonu strony – NIE
 • czytelna czcionka – TAK
 • wybór odcieni szarości – NIE
 • wybór stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte litery) – NIE
 • możliwość odwrócenia kolorów – NIE
 • możliwość zastosowania jasnego tła – NIE
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie – TAK
 • podkreślenie elementów nawigacyjnych -NIE
 • podkreślenie linków TAK
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB – NIE
 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki – TAK
 • możliwość wyeksportowania kanału RSS, który może być wyświetlony na innych stronach internetowych w formie tekstu, zgodnie z pojawiającymi się treściami strony – NIE

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

 • Deklarację sporządzono dnia 19.03.2021na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku Małym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada – Elżbieta Miśkiewicz

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Małym

Siedziba główna Biblioteki  –  znajduje się w budynku nr. 6 przy ulicy Głównej  w Osieku Małym. Biblioteka mieści się na piętrze budynku. Biblioteka na zewnątrz jest oznaczona – na elewacji budynku umieszczony napis BIBLIOTEKA z liter wys.40cm.   (na parterze budynku siedzibę swoją ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz biuro Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

 • Budynek biblioteki nie jest ogrodzony.
 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, na tym samym poziomie co chodnik przed budynkiem. Drzwi wejściowe są częściowo oszklone, dwudrzwiowe, szerokości 120cm.
 • Wewnątrz budynku na parterze znajdują się dwustopniowe schody.
 • Do siedziby biblioteki na piętrze prowadzi klatka schodowa 20 stopniowa z półpiętrem.
 • Brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach do siedziby biblioteki na I piętrze.
 • Na dolnym korytarzu i klatce schodowej na ścianach umieszczone są duże napisy informacyjne i strzałki prowadzące do siedziby biblioteki.
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Do pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na dolnym korytarzu nie ma toalety dla czytelników ani z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Filia w Osieku Wielkim

Siedziba Filii w Osieku Wielkim znajduje się w budynku wolnostojącym pod adresem: Osiek Wielki 102. Biblioteka na zewnątrz jest oznaczona – na elewacji budynku umieszczony napis BIBLIOTEKA z liter wys.40cm.  

 • Budynek biblioteki nie jest ogrodzony.
 • Przed budynkiem nie ma ogólnodostępnego parkingu z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, na tym samym poziomie co chodnik przed budynkiem. Drzwi wejściowe dwudrzwiowe, szerokości 120cm.
 • Pomieszczenia biblioteczne znajdują się na parterze, na poziomie wejścia z możliwością poruszania się na wózku inwalidzkim. Szerokość drzwi wewnętrznych i korytarza dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Toaleta dla czytelników posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Do pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Dębach Szlacheckich

Siedziba Filii znajduje się w budynku wolnostojącym pod adresem: Dęby Szlacheckie 52. Biblioteka na zewnątrz jest oznaczona – na elewacji budynku umieszczony napis BIBLIOTEKA z liter wys.40cm.  

 • Budynek biblioteki nie jest ogrodzony.
 • Przed budynkiem nie ma ogólnodostępnego parkingu z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy, prowadzą do niego trzystopniowe schody. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe częściowo oszklone, dwudrzwiowe, szerokości 120 cm.
 • Toaleta wewnątrz budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Do pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem.