katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

Filia Dęby Szlacheckie nie została zlikwidowana.

W nawiązaniu do poprzednich informacji o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznej znajdującej się w Dębach Szlacheckich

informujemy, że Filia nie została zlikwidowana. 30 czerwca 2023r.  odbyła się sesja Rady Gminy, na której miała zapaść decyzja co dalej z biblioteką. Głosowanie nie odbyło się – Radni odstąpili od głosowania. Na sesji zapowiedziano, że filia w Dębach Szlacheckich nie zostanie zlikwidowana, ale że zostaną podjęte dalsze działania mające na celu szukanie oszczędności w bibliotekach. Do decyzji Radnych i Wójta Gminy Osiek Mały Marka Górczewskiego przyczyniły się liczne głosy mieszkańców w sprawie pozostawienia filii bibliotecznej mieszczącej się w Dębach Szlacheckich. Mieszkańcy Dębów i okolic złożyli petycję na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Makarowicza, w obronie Filii Dęby Szlacheckie. Na sesję 30 czerwca przybyła także liczna delegacja mieszkańców i czytelników tej biblioteki.

Pod petycją mieszkańców za pozostawieniem biblioteki podpisało się ponad 300 osób ( a już po złożeniu petycji do Rady Gminy, mieszkańcy zebrali kolejne podpisy w obronie biblioteki. Formalnie nie były one brane pod uwagę – ale nadal wpływały na ręce Pani Małgorzaty Rogaś, która była przedstawicielem czytelników tamtejszej biblioteki). Zgodnie z przepisami o likwidacji bibliotek – Gmina zobowiązana była do ogłoszenia konsultacji społecznych na temat zamiaru likwidacji, tak żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tej sprawie. Gmina ogłosiła konsultacje na stronie wokiss  w formie wypowiedzi na pisemnych formularzach. Następnie przedstawiono wyniki tych konsultacji:  80 osób zgłosiło swoje uwagi do Urzędu Gminy i wszystkie uwagi były za pozostawieniem filii. Gmina Osiek Mały zobowiązana była także do wystąpienia do Biblioteki Wojewódzkiej z prośbą o zaopiniowanie zamiaru likwidacji. Opinia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Poznania była negatywna, dyrektor Małgorzata Grupińska-Bis, po wizycie osobiście w Urzędzie Gminy, we wszystkich trzech bibliotekach i po zapoznaniu się z głosami mieszkańców negatywnie zaopiniowała pomysł likwidacji.
 
Opinia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole, Aleksandry Kowalskiej na temat likwidacji filii Dęby Szlacheckie, mimo że nie była wiążąca dla władz Gminy Osiek Mały, także była negatywna. Poniżej przedstawiamy jej fragment:
 
” Likwidacja filii nie gwarantuje pojawienia się korzyści, na które czeka Wójt i Rada Gminy. Doprowadzi tylko do zmarnowania wielu pozytywnych efektów dotychczasowej pracy filii (40-letniej) na rzecz lokalnej społeczności. Takie działanie doprowadzi do wykluczenia społecznego m. in. seniorów i do powstania barier, które uniemożliwią mieszkańcom Dębów Szlacheckich regularne korzystania z usług bibliotecznych oraz dostęp do kultury”
 
Biblioteki w Gminie Osiek Mały mają bardzo korzystne statystyki, które zostaną opublikowane w kolejnym wpisie.Na te statystyki pracują wszystkie trzy placówki: w Osieku Małym, Osieku Wielkim i w Dębach Szlacheckich. Odnotowano także wzrost czytelnictwa w stosunku do roku 2022.  Gmin jest 10 w powiecie Kolskim –  Osiek Mały jest na drugim miejscu pod względem ilości czytelników, zaraz po Kole. Pełne statystyki zostaną opublikowane w kolejnym wpisie.