katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

II Spotkanie Partnerskie dot. współpracy lokalnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym

 przy współpracy

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

 organizuje

 II spotkanie dotyczące współpracy lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Osiek Mały, dla mieszkańców, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli szkół i instytucji z terenu Gminy Osiek Mały.

12 września, środa, godz. 13.00

Na pierwszym spotkaniu  w kwietniu b.r. przedstawiona została idea zawierania Partnerstw Lokalnych w oparciu o zbadanie konkretnych potrzeb społecznych; uczestnicy, pracując w grupach wspólnie ustalali że Partnerstwo Lokalne na terenie Gminy Osiek Mały powinno skupiać się na początek wokół:

  • Aktywizacji i twórczego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
  • Stworzenia oferty edukacyjnej,  dla dzieci 1-5 lat wraz z ich opiekunami
  • Stworzenia ciekawej oferty edukacyjnej, integracyjnej dla seniorów

Spotkanie z osobami zainteresowanymi współpracą na rzecz w/w grup będzie miało charakter szkoleniowy i informacyjny.

Ramowy plan spotkania:

  1. Przypomnienie idei partnerstwa, założeń i ustaleń z I Spotkania
  2. Przedstawienie Planu Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Osiek Mały na lata 2013-2014
  3. Przedstawienie propozycji współpracy, dobre przykłady, szanse, zagrożenia, praca w grupach i dyskusja uczestników  – prowadzenie: Damian Dec – z C.A.L.

Włączenie się w Partnerstwo jest dobrowolne. Na spotkaniu obecni będą orientacyjnie po 2 os. – przedstawiciele każdej ze szkół  – ale spotkanie będzie miało charakter otwarty dla każdej osoby, która czuje w sobie żyłkę społecznictwa i dysponuje czasem: np. dla rodziców uczniów Szkół z terenu Gminy. Spotkanie będzie okazją do poznania planów i zamierzeń biblioteki i podzielenia się swoimi pomysłami z innymi. Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt tel. z biblioteką 63 27 17 268

____________________________________________________________________________________

Biblioteka w Osieku Małym Uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej jest Stowarzyszeniem, działającym w ramach PRB na rzecz lokalnych społeczności i rozwoju bibliotek wiejskich.