katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW

 Gminna Biblioteka Publiczna

w Osieku Małym

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

Stop przemocy –„Przemoc jest orężem ludzi słabych” Isaac Asimov

Współorganizatorem konkursu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Małym i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

CELE KONKURSU:

·         Zwrócenie uwagi na problem przemocy w społeczeństwie: rodzinie, w pracy, w szkole.

·         Wyrobienie umiejętności organizowania czasu wolnego

·         Edukacja plastyczna młodzieży

ZADANIA KONKURSOWE:

Wykonanie plakatu, oraz wymyślenie hasła, które zwracałoby uwagę oglądającego na problem przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.  Zwycięska praca zostanie wykorzystana jako strona tytułowa Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wydanego w ramach projektu socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, dla mieszkańców Gminy Osiek Mały i Miasta Koła.

UCZESTNICY KONKURSU:

·         Uczniowie szkół gimnazjalnych  Gminy Osiek Mały.

WARSZTAT PRACY:

·         Format pracy: A3

·         Technika prac: dowolna.

·         Materiały: dowolne

ZAŁOŻENIA OGRANIZACYJNE:

·         Ocenie będą podlegać prace indywidualne i zespołowe -do 2 osób w zespole

·         Prace nadesłane lub dostarczone osobiście przechodzą na własność organizatora – Biblioteki i GOPS-u i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac. Informacje na temat uczestników, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą i wykorzystane zostaną jedynie w calach informacyjnych i promocyjnych niniejszego konkursu.

·         Prace konkursową z podanym: imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika; imieniem i nazwiskiem opiekuna oraz adresem szkoły należy dostarczyć do 24 czerwca (poniedziałek) 2013 roku na adres organizatora:

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym, ul. Główna 6, 62-613 Osiek Mały. Dodatkowe informacje: Bogusława Rzepka, pracownik GOPS-u. , tel. 63 27 17 383

·         Prace oceniać będzie powołane Jury konkursu.

·         Autorzy prac zostaną zaproszeni 27 czerwca (czwartek)  na uroczystość wręczenia nagród.

·         Informacje o liczbie uczestników i laureatach Organizator umieści na stronie internetowej   bibliotekaosiekmaly.pl

·         Nie wysyłamy indywidualnych podziękowań za udział w konkursie.

Organizator prosi o pomoc nauczycieli.

Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Małym

/-/ Elżbieta Miśkiewicz