katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

O bibliotece

INFORMACJE OGÓLNE:

LOKALIZACJA: Gmina Osiek Mały jest gminą wiejską, leży w woj.wielkopolskim, powiecie kolskim , liczba ludności: pow. 6000 (dane z 2016 r.), powierzchnia Gminy to 87,33 km².

Sieć biblioteczna w gminie Osiek Mały składa się z Gminnej Biblioteki Publicznej  w Osieku Małym oraz filii w:  Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich. Biblioteka działa jako Instytucja Kultury, organem powołującym Bibliotekę do życia jest Samorząd Gminy Osiek Mały.  Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami liczy ponad 29 000 tomów i jest regularnie uzupełniany i powiększany  przez zakup nowości wydawniczych.

Misją naszej  Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Realizujemy ją  poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

 • Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, oraz  podnoszenie jakości pracy biblioteki w tym zakresie dzięki pracy w programie Sowa2/Marc 21, którego funkcjonalność jest stale poszerzana.
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu
 • Popularyzację książki i czytelnictwa, poprzez  organizację m. in.:  spotkań autorskich z pisarzami, Dyskusyjnego Klubu Książki „O książkach przy kawie”; akcji „Wyprawka dla malucha Na Dobry Początek”, głośnego czytania, wycieczek dzieci do biblioteki, prenumeratę prasy.
 • Organizacja zajęć świetlicowych, plastycznych i warsztatów dla dzieci, spotkań okolicznościowych (mikołajkowe, andrzejkowe itp.)
 • Udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych

Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury oraz szkołami i przedszkolami z terenu naszej gminy.

 

                         Możesz wspomóc biblioteką dobrowolną wpłatą na cele statutowe.

                      Konto biblioteki: LBS Strzałkowo        08 8543 0000 2009 9001 5153 0001

 

 

Kontakt: ul. Główna 6, 62-613 Osiek Małym

Tel. 63 271 72 68

e-mail: bibliotekaosiek@o2.pl, kontakt@bibliotekaosiekmaly.pl

Pracownicy:   Elżbieta Miśkiewicz – dyrektor, bibliotekarz; Emilia Wiśniewska – bibliotekarz; Marta Żabierek – księgowość.

Wielkość księgozbioru:   pow 12.000 woluminów

Profil księgozbioru:  literatura piękna dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, literatura popularnonaukowa, prasa w prenumeracie. Filmy fabularne i dla dzieci DVD (96 tytułów)

Rodzaje usług:  Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, usługi informacyjne, doradztwo czytelnicze, organizacja imprez czytelniczych, świetlicowych, kulturalnych.

Internet , komputer– wolny dostęp w celach informacyjno – edukacyjnych, dwa  stanowiska komputerowe,możliwość skanowania i drukowania, kserowania dokumentów

 

 

Kontakt: Osiek Wielki 102, 62-613 Osiek Mały

Tel . 63 271 72 21

e-mail: bibliotekaosiek@o2.pl,

       

Pracownicy:Bibliotekarz  Dominika Krupińska

Wielkość księgozbioru: pow 9.000 woluminów

Profil księgozbioru:  literatura piękna dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, literatura popularnonaukowa, prasa w prenumeracie

Rodzaje usług:

 • -wypożyczalnia i czytelnia,doradztwo czytelnicze, zajęcia edukacyjne, czytelnicze dla dzieci – zapraszamy do współpracy szkoły.
 • Internet, komputer, drukowanie, skanowanie dok. .Poproś o pomoc bibliotekarza.

Kontakt: Dęby Szlacheckie 52 (obok Szkoły Podstawowej), 62-613 Osiek Mały

Tel. 63 26 39 231

e-mail: biblioteka.deby@wp.pl; bibliotekaosiek@o2.pl,

         

Pracownicy:   Bibliotekarz Emilia Wiśniewska

Wielkość księgozbioru:   pow 10.000 woluminów

Profil księgozbioru:  literatura piękna  dla dzieci i młodzieży, lit. piękna dla dorosłych,  literatura popularnonaukowa, prasa w prenumeracie

Rodzaje usług:

 • wypożyczalnia i czytelnia,doradztwo czytelnicze, zajęcia edukacyjne, czytelnicze dla dzieci – zapraszamy do współpracy szkoły.
 • Internet, komputer, drukowanie, skanowanie dok.Poproś o pomoc bibliotekarza.

 Pracownicy Biblioteki:

Elżbieta Miśkiewicz – Dyrektor, bibliotekarz

 

Dominika Krupińska

 

Emilia Wiśniewska

 

 

 HISTORIA

Początek bibliotek publicznych w Gminie Osiek Mały datuje się na grudzień 1948 r. (data utworzenia Biblioteki Gminy Czołowo – obecnie biblioteka w Osieku Wielkim) i styczeń 1949 r. (data utworzenia Biblioteki Gminy Budzisław – obecnie Biblioteka Gminy Osiek Mały). Biblioteka w Osieku Małym mieściła się w dworku położonym w parku – obecnie Urząd Gminy, natomiast pierwsza siedziba Biblioteki Osiek Wielki znajdowała się w Kole, w lokalu przy ul. Nagórnej 1. W roku 1953 bibliotekę z Koła przeniesiono do Osieka Wielkiego.

Skromne księgozbiory bibliotek pochodziły głównie z darów od członków Zarządów Gmin, następnie uzupełniane były sukcesywnie przez Ministerstwo Oświaty.

Kalendarium:

 • 1949-51 r.
  Celem upowszechniania czytelnictwa powstają pierwsze punkty biblioteczne w miejscowościach: Grądy, Ochle , Powiercie, Dębno Królewskie, Borecznia, Dęby Szlacheckie, Witowo, Trzebuchów.
 • 1955 r.
  Biblioteka zostaje przeniesiona z Osieka Małego do Dębów Szlacheckich, mieści się w budynku PGR.
 • 1956 r.
  Biblioteki przyjmują nazwę Gromadzkich Bibliotek Publicznych w wyniku przekształcenia Gmin w Gromadzkie Rady Narodowe.
 • 1957 r. 
  Biblioteka z Dębów Szlacheckich wraca do Osieka Małego, ponownie do dworku gdzie mieści się do 1971 r.
 • 1973 r.
  Z dwóch Gromadzkich Rad Narodowych, tj. w Osieku Małym i Osieku Wielkim powstaje jedna Gmina z siedzibą w Osieku Małym, tym samym biblioteki zmieniają nazwę: powstaje Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym z Filią w Osieku Wielkim.
 • 1971-1982 r.
  Biblioteka mieści się w wynajmowanych lokalach prywatnych.
 • 1982 r.
  Biblioteka przeprowadza się do budynku Betoniarni ( 60 m.) W nowym lokalu wygospodarowano 8 miejsc dla czytelników w kąciku czytelniczym.
 • 1984 r.
  Utworzona zostaje nowa filia biblioteczna w Dębach Szlacheckich
 • 1990 r.
  Uchwałą Rady Gminy zlikwidowane zostają wszystkie punkty biblioteczne na terenie gminy. Skrócony zostaje czas otwarcia bibliotek, pracownicy pracuja na ¾ etatu.
 • 1992 r.
  Biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu o pow. 120 m i tutaj mieści się obecnie. Z chwilą polepszenia warunków lokalowych powiększa się również zakres działalności biblioteki: biblioteka dysponuje dużą salą na 45 osób, która pełni rolę czytelni i świetlicy. Czytelnia wyposażona jest w sprzęt radiowo- telewizyjny i gry stolikowe dla dzieci i młodzieży. Wygospodarowano i wyposażono salę tenisowo-bilardową. W bibliotece odbywają się zajęcia czytelnicze i świetlicowe dla dzieci, konkursy, spotkania z czytelnikami oraz spotkania autorskie z pisarzami.
 • 1999 r.
  Uroczyste obchody 50-lecia biblioteki.
 • 2006 r.
  Biblioteka wzbogaciła się o trzy komputery dla czytelników z dostępem do internetu.
 • 2007 r.
  Zakupiono komputer do pracy wewnętrznej oraz program biblioteczny SOWA . Od tej chwili księgozbiór jest wprowadzany do katalogu internetowego.
 • 2010 r.
  Biblioteka działa jako samorządowa instytucja kultury. Pani Krystyna Falborska pełni funkcję dyrektora biblioteki.

Pracownicy Biblioteki w Osieku Małym:

 • 1949-1950 r. Piątek Janina
 • 1950-1951 r. Sujewicz Zofia
 • 1951-1952 r. Musiał Jerzy
 • 1952-1954 r. Kosińska Zofia
 • 1954-1955 r. Banaszewska Irena
 • 1955-1956 r. Ołupska Maria (Kołacka)
 • 1956-1957 r. Trębacki Zdzisław
 • 1957-1970 r. Sikorska Maria (Jankowska)
 • 1970-2011 Falborska Krystyna – Dyrektor
 • od roku 2012 – Elżbieta Miśkiewicz – Dyrektor

Filia w Osieku Wielkim

Biblioteka powstała w 1949 r., do roku 1953 mieściła się w lokalu przy ul. Nagórnej w Kole (była to Biblioteka Gminy Czołowo – obsługująca m. in. miejscowość Osiek Wielki). Od roku 1953 mieści się w Osieku Wielkim, a od 1973 r. funkcjonuje jako Filia Biblioteki Gminy Osiek Mały. Na przestrzeni lat biblioteka kilkakrotnie mieściła się w różnych lokalach.
1958-1972 r. biblioteka mieści się w wynajmowanym mieszkaniu prywatnym w pobliżu Szkoły Podstawowej.
1972-1981 r. zajmuje lokal przy Urzędzie Gminy – ten sam co obecnie, ale tylko do roku 1981.
1981-1990 r. Biblioteka mieści się się w mieszkaniu prywatnym, w październiku 1990 r. wraca do lokalu gminnego, który zajmuje do dnia dzisiejszego.

Pracownicy filii w Osieku Wielkim:

 • 1948-1954 r. Tęgos Stanisław
 • 1954 r. Antkiewicz (Kaźmierska) Aurelia
 • 1954-1955 r. Szczesiak Zofia
 • 1955-1968 r. Kubacka Stanisława
 • 1969-1980 r. Krych Lidia
 • 1980-1983 r. Wołowiec Jadwiga
 • 1983-2020 Danuta Gabryszewska
 • od 2021 Dominika Krupińska

Filia w Dębach Szlacheckich

Filia została utworzona w 1984 roku, mieściła się w wynajmowanym lokalu w mieszkaniu prywatnym. Pierwszym pracownikiem Filii była Krystyna Rybicka. Od początku istnienia biblioteki, ze względu na bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej, pani Krystyna w swoją pracę i promocję czytelnictwa angażowała dzieci, m. in poprzez organizowanie teatrzyków kukiełkowych, których przez lata pracy biblioteki wystawiono kilkanaście. Dzieci brały udział w przygotowaniach, robieniu kukiełek i występowały w przedstawieniach. Przedstawienia pokazywane były w Poznaniu i Koninie na Przeglądach Teatrów Lalkowych;  dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Turku oraz dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Osiek Mały. Udział dzieci w Teatrzykach dawał im możliwość twórczego spędzania czasu, rozwijania zainteresowań i miał charakter integracyjny (zdjęcia z tych imprez można obejrzeć w naszej galerii). Odbywały się również zajęcia świetlicowe i plastyczne z dziećmi.

Pracownicy Filii w Dębach Szlacheckiech:

 • 1984-2000 r. Krystyna Rybicka
 • 2001-2011 r. Elżbieta Miśkiewicz
 • 2012-2020 Dominika Krupińska
 • od 2021 Emilia Wiśniewska

 

Spotkania z pisarzami w Bibliotece w Osieku Małym i filiach:

 • 1970 r.   Jerzy Korczak (środowisko poznańskie)
 • 1971 r.
  Marian Orłoń (lit. dziecięca)
 • 1972 r.
  Marian Rejniak
 • 1974 r.
  Andrzej Górny (środowisko poznańskie)
 • 1976 r.
  Marian Orłoń (literatura dziecięca)
 • 1983 r.
  Bronisław Dostatni (podróżnik) (Kołacka)
 • 1984 r.
  Włodzimierz Ścisłowski (poeta, lit. dziecięca
 • 1998 r.
  Janina Perathoner Weneda – pisarka konińska( literatura młodzieżowa)
 • 2007 r.
  Tomasz Trojanowski (literatura dziecięca)
 • 2008 r.
  Danuta Olczak (poetka konińska)
 • 2008 r.
  Izabela Klebańska (aut.scenariuszy programów radiowych i telewizyjnych, dobranocek i bajek oraz setek piosenek)
 • 2009 r.
  Barbara Kosmowska (literatura młodzieżowa i dla dorosłych)
 • 2010 r.
  Wiesław Drabik (lit. dziecięca)
  Heidi Hassenmuller (lit. młodzieżowa)
 • 2011 r.
  Wioletta Piasecka
 • Spotkania od roku 2012 – relacjonowane są na bieżąco na naszej stronie