katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

Ochrona Danych Osobowych w bibliotece

Czytelniku! Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania Twoich danych w bibliotece:

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Małym z siedzibą w Osieku Małym, ul. Główna 6;
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Pukaczewski, email: pukaczewski@hotmail.com
  1. A) Podanie danych osobowych w celu zapisu do Biblioteki jest dobrowolne i jest jednoczesną zgodą na ich przetwarzanie, ponieważ jest niezbędna do zarejestrowania i obsługi czytelnika, jest warunkiem zawartej umowy i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezapisanie do biblioteki i brak możliwości korzystania z usług biblioteki.

B) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art.6 ust. 1, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;  ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej

  1. A) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolna.

B) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością Biblioteki (promocja działalności Biblioteki drogą mailową, telefoniczną, pocztą tradycyjną, publikacja wizerunku na stronie internetowej biblioteki, w serwisie FB) na podstawie wyrażonej na piśmie zgody oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody w celach promocyjnych, na stronie internetowej biblioteki oraz w serwisie FB będą przechowywane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu
  4. Pani/Pana dane nie będą udostępnianie osobom nieupoważnionym.

 

http://bibliotekaosiekmaly.pl/wp-admin/post.php?post=691&action=edit&message=1