katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

Partnerstwo Lokalne na rzecz Gminy Osiek Mały – I spotkanie w bibliotece

„Moja Gmina – moja sprawa. Razem możemy więcej” – pod takim hasłem, 18 kwietnia, w środę, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Małym odbyło się I SPOTKANIE PARTNERSKIE, inicjujące współpracę lokalną i zawieranie gminnej koalicji na rzecz mieszkańców naszej gminy. Spotkanie miało charakter szkoleniowy.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników biblioteki, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w którym Biblioteka w Osieku Małym uczestniczy od września 2011 roku. Na spotkaniu obecny był Damian Dec z Wrocławia – trener Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej –  Stowarzyszenia, które działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Na czym polega PARTNERSTWO LOKALNE?

Partnerstwo lokalne polega na współpracy różnych instytucji, działających na ternie Gminy, takich jak: Urząd Gminy, biblioteki, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, organizacje ( np. OSP, Koło Gospodyń Wiejskich), które decydują się połączyć swoje siły i działać wspólnie przy organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, rozwoju regionu, wsi, edukacji i aktywizacji społeczeństwa. Do partnerstwa mogą przyłączyć się także sami mieszkańcy – społecznicy (np. rodzice) który dysponują czasem wolnym, i przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyłączyć się do wspólnych działań na rzecz mieszkańców i całej Gminy.

Słowem: wszystkie osoby, dla których ważne jest miejsce, w którym mieszkają, i którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i działać, dla wspólnego dobra.

Po co zorganizowaliśmy spotkanie?

Celem spotkania było zintegrowanie wszystkich zaproszonych osób, które – z racji zawodu i pełnionych funkcji – maja największy wpływ na kształtowanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, społecznych mieszkańców Gminy – w tym dzieci i młodzieży, oraz przedstawienie wszystkim uczestnikom idei zawierania Partnerstwa Lokalnego na terenie naszej Gminy.

Zaproszonym gościom został przybliżony sam Program Rozwoju Bibliotek – jego założenia i korzyści dla biblioteki. O partnerstwach lokalnych opowiadał Damian Dec – trener CAL. Zostały pokazane dwa krótkie filmy – o Programie Rozwoju Bibliotek oraz film przedstawiający jak partnerstwo lokalne i współpraca wyglądają w bibliotekach wielkopolskich, m. in. w Jarocinie. Pokazana została strona internetowa biblioteki.

W spotkaniu wzięli udział:

Wójt Gminy Osiek Mały Pan Marek Górczewski,

Pani Anna Falborska, Sekretarz Gminy,

Pan Ireneusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady,

Radni z Komisji Kultury: Krystyna Nowicka, Teresa Sosnowska., Krzysztof Musiał

Ksiądz Wojciech Szczepankiewicz – Proboszcz Parafii Dęby Szlacheckie,

Ksiądz Karol Skrobicki – Wikary,

Dyrektorzy szkół w Gminie Osiek Mały:

Grażyna Walczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych,

Agnieszka Iwińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łuczywnie, reprezentująca „Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Łuczywno, Racięcic i okolic”,

Jolanta Osińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drzewcach,

Andrzej Łaszkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim,

Krzysztof Antecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębach Szlacheckich Elżbieta Adamkiewicz – Dyrektor Przedszkola w Osieku Małym,

Nauczyciele: Halina Wiktorska, Jadwiga Konieczna, Iwona Ułan, Beata Stasiak,

Elżbieta Jabłońska – Dyrektor GOPS

Aleksandra Kowalska – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, bibliotekarki z bibliotek w Kościelcu, Wrzącej Wielkiej (również biorące udział w PRB): Anna Zawadzka, Czesława Spławska, Dorota Puszczyk, Anna Adamek.

Grażyna Jakubowska  – Stowarzyszenie „Tradycja-Kultura-Region-Zatrzymać czas”

Krystyna Falborka – przyjaciel biblioteki

Damian Dec – trener z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

pracownicy biblioteki: Elżbieta Miśkiewicz, Danuta Gabryszewska, Dominika Siwińska.

Jaki jest efekt spotkania?

W drugiej części spotkania omawialiśmy potrzeby różnych grup mieszkańców naszej Gminy. Padły również pierwsze, konkretne propozycje wspólnych działań i deklaracje bardzo wielu osób o otwartości i chęci współpracy. Wyłoniliśmy kilka grup, do których w pierwszej kolejności powinna być skierowana oferta naszego partnerstwa, Są to: dzieci i młodzież, seniorzy, rodzice (lub opiekunowie) z małymi dziećmi. Uzgodniliśmy, że nasze, nieformalne jeszcze, zawiązane partnerstwo można nazwać

PARTNERSTWEM NA RZECZ EDUKACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW GMINY. Na koniec wyznaczyliśmy przybliżony termin kolejnego spotkania – na czerwiec,  na którym omawiać będziemy plan i szczegóły pierwszych wspólnych działań, na początek na rzecz dzieci i młodzieży.

Cechą społeczności, w której dzieją się ciekawe rzeczy, organizowane spotkania i imprezy zawsze są udane  – jest wspólna odpowiedzialność mieszkańców za Gminę, miejscowość, społeczność w której mieszkają.

Wspólne działania różnych instytucji. na rzecz mieszkańców nie będą możliwe bez zaangażowania samych mieszkańców. Zachęcamy i zapraszamy Was do włączenia się w inicjatywy, o których mieszkańcy będą informowani na bieżąco, m. in. przez nauczycieli w szkołach oraz na stronie internetowej Biblioteki. Razem możemy więcej.

Elżbieta Miśkiewicz