katalog on-line
abc czytelnika
zdjęcia archiwalne
o bibliotece
spotkania autorskie
dla dzieci
dla dorosłych
partnerstwo lokalne
kontakt / godz. otwarcia
biblioteka bierze udział w

Promocja książki o Witowie – Relacja ze spotkania.

    11 września odbyło się w Bibliotece w Osieku Małym spotkanie promujące wydanie publikacji :

WITOWO: Historia, tradycja, kultura. Zbiór wspomnień i opowiadań/ Praca zbiorowa członków Stowarzyszenia Tradycja-Kultura-Region „Zatrzymać czas” w Witowie.

Pomysłodawczynią i koordynatorem publikacji Jest Grażyna Jakubowska, mieszkanka Witowa, prezeska Stowarzyszenia Tradycja – Kultura – Region w Witowie. Współautorami są członkowie Stowarzyszenia: Jadwiga Bakowska, Józef Krzyżański, Anna Woźniak, Krystyna Falborska, Marlena Szafoni, Ewa Kmieć, Maria Kaszczyńska, Wioletta Szafoni. Od autorów: „Mamy nadzieję, że nasza praca zyska akceptację Czytelników i choć w małym stopniu przyczyni się do zachowania pamięci o naszych przodkach, ich ciężkiej pracy na roli i znaczeniu w środowisku. Liczymy, że opisując niektóre prace, obrzędy i tradycje naszej wsi przybliżymy je młodemu pokoleniu”.

    Autorzy opowiadali o kulisach powstania książki i czytali jej fragmenty.  Publikacja została bardzo ciepło przyjęta przez  zaproszonych gości. Spośród nich  głos zabrali i kolejno składali gratulacje:  Proboszcz Parafii Dęby Szlacheckie Ksiądz Wojciech Szczepankiewicz; Czesława Musiał, była nauczycielka  szkoły w Witowie; Radny Powiatu Kolskiego Józef Rybicki, Wójt Gminy Osiek Mały  Marek Górczewski. Spotkanie uświetnił występ zespołu śpiewaczo – tanecznego GAMA  z Witowa. Po spotkaniu można było otrzymać książkę z dedykacją autorów i wspomóc działalność Stowarzyszenia wpłatami na cele statutowe.

 „Kiedy przyszedłem na tę parafię, uprzedzano mnie że Witowo będzie stwarzać problemy, ale że na nich zawsze można liczyć” – w ten dowcipny sposób  swoje uznanie dla działalności Stowarzyszenia wyraził Ksiądz Proboszcz Wojciech Szczepankiewicz.  Pani Czesława Musiał żałowała,  że z powodów osobistych nie mogła dopomóc autorkom książki w jej napisaniu. Na co autorki książki (byłe uczennice pani Musiał ze szkoły w Witowie) odpowiedziały: „Jak to? Przecież to dzięki pani, dzięki wypracowaniom których pani nas uczyła – my dzisiaj mamy warsztat i książka o naszym Witowie mogła w ogóle powstać. Pani ma wielki wkład w napisanie tej książki. Dziękujemy”. Radny Józef Rybicki powiedział: „Składam głęboki szacunek dla Was,  autorów za sam fakt, że ta książka w ogóle powstała. Być może w Warszawie nikt nie będzie nią zainteresowany,  ale to nie ma żadnego znaczenia. Ona jest ważna dla nas, dla naszej Gminy.” Wójt  Gminy Marek Górczewski opowiedział krótko o kulisach wydania książki: „Rozmawialiśmy z panią Grażyną wielokrotnie, zastanawialiśmy się skąd wziąć środki na wydanie publikacji. Obiecałem, że środki w Gminie się znajdą i że nie można zaprzepaścić takiego społecznego zaangażowania.”

Książkę wydano w 100 egzemplarzach, wydrukowana została w Wydawnictwie Duszpasterstwa Rolników we Włocławku. Wydanie książki zostało sfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia i z budżetu Biblioteki w Osieku Małym. Większość egzemplarzy została sprzedana, te które jeszcze zostały można nabyć w Witowie w siedzibie Stowarzyszenia.

W Bibliotekach można wypożyczyć 3 egzemplarze:  po 1 – w każdej z bibliotek:  Osiek Mały Głowna 6; Filia Dęby Szlacheckie; Filia Osiek  Wielki.

O Stowarzyszeniu Tradycja-Kultura-Region „Zatrzymać Czas z Witowa”: Założone zostało z inicjatywy Grażyny Jakubowskiej w 2012 roku. Prowadzi „Izbę Regionalną” w budynku drewnianej szkoły podstawowej w Witowie. W Izbie zgromadzono stare narzędzia i przedmioty z  lat 40-60 XX w. używane w pracy na roli i w gospodarstwie domowym. Izba organizuje” Noc Muzeów” , jest udostępniana dla turystów i wycieczek szkolnych.